Gongs Series

Wind Gong

Feng Gong

White Gong

Tiger-Sound Gong

Gong Chime

Chao Gong

Bao Gong

Jing Gong

Xiang Jia Gong

Hui Yin Gong

Dan Da Gong

     Che Sui Gong
     Opera Gong

Geng Gong

 
 

Cymbals Series

China Wuhan Cymbals

Jing Cymbals

B Series Cymbals

C Series Cymbals

D Series Cymbals

E Series Cymbals

F Series Cymbals

G Series China

Water Cymbals

 
Picture Gallery
Bao Gong Wuhan China Cymbal wood
C-stands C-stands Jia Gong
Jia Gong 1 Hand Gong C-stand 1
Wood Stand Package C standard packag
Testing sound Workshop Workshop
Lathe Hammering by machine Hammering by hand
  
Testing sound  

 
Hubei FOTMA Machinery Co     Copyright©2001