Gongs Series

Wind Gong

Feng Gong

White Gong

Tiger-Sound Gong

Gong Chime

Chao Gong

Bao Gong

Jing Gong

Xiang Jia Gong

Hui Yin Gong 

Dan Da Gong

          Che Sui Gong
          Opera Gong

Geng Gong

 
 

Cymbals Series

China Wuhan Cymbals

Jing Cymbals

B Series Cymbals

C Series Cymbals

D Series Cymbals

E Series Cymbals

F Series Cymbals

G Series China

Water Cymbals

 


Jing  Cymbals

--------------------------------------------------------------------------


Art No. WMH101 WMH102 WMH103
Size (cm) 18.5 17.5 15.0
Pcs / Wooden Case 25 25 25

 
Hubei FOTMA Machinery Co     Copyright©2001