Gongs Series

Wind Gong

Feng Gong

Smooth Gong

Tiger-Sound Gong

Gong Chime

Chao Gong

Bao Gong

Jing Gong

Xiang Jia Gong

Hui Yin Gong 

Dan Da Gong

          Che Sui Gong
          Opera Gong

Geng Gong

 
 

Cymbals Series

China Wuhan Cymbals

Jing Cymbals

B Series Cymbals

C Series Cymbals

D Series Cymbals

E Series Cymbals

F Series Cymbals

G Series China

Water Cymbals

 


G Series Cymbals
click for larger picture
--------------------------------------------------------------------------


Model Size Images
GC (Figured) 8"
10"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
20"
22"
GE (Polish China) 8"
10"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
20

 
Hubei FOTMA Machinery Co      Copyright©2001