ĦĦ
ĦĦ
ĦĦ

Gongs Series

Wind Gong

Feng Gong

White Gong

Tiger-Sound Gong

Gong Chime

Chao Gong

Bao Gong

Jing Gong

Xiang Jia Gong

Hui Yin Gong 

Dan Da Gong

ĦĦ ĦĦ ĦĦ ĦĦ ĦĦ Che Sui Gong
ĦĦ ĦĦ ĦĦ ĦĦ ĦĦ Opera Gong

Geng Gong

ĦĦ
ĦĦ

Cymbals Series

China Wuhan Cymbals

Jing Cymbals

B Series Cymbals

C Series Cymbals

D Series Cymbals

E Series Cymbals

F Series Cymbals

G Series China

Water Cymbals

ĦĦ


D Series Cymbals
Click for larger picutre
--------------------------------------------------------------------------


Name Size Images
Hi-hat 12Ħħ13Ħħ14Ħħ15Ħħ
Splash 8Ħħ10Ħħ12Ħħ
Crash 14Ħħ16Ħħ18Ħħ20Ħħ22Ħħ
Ride 18Ħħ20Ħħ22Ħħ

ĦĦ
Hubei FOTMA Machinery Co     Copyright©2001