ĦĦ
ĦĦ
ĦĦ

Gongs Series

Wind Gong

Feng Gong

White Gong

Tiger-Sound Gong

Gong Chime

Chao Gong

Bao Gong

Jing Gong

Xiang Jia Gong

Hui Yin Gong 

Dan Da Gong

ĦĦ ĦĦ ĦĦ ĦĦ ĦĦ Che Sui Gong
ĦĦ ĦĦ ĦĦ ĦĦ ĦĦ Opera Gong
ĦĦ
ĦĦ

Cymbals Series

China Wuhan Cymbals

Jing Cymbals

B Series Cymbals

C Series Cymbals

D Series Cymbals

E Series Cymbals

F Series Cymbals

G Series China

Water Cymbals

ĦĦ


B Series Cymbals
clikc for larger picture
--------------------------------------------------------------------------


Name Size Images
Hi-hat 12Ħħ14Ħħ
Splash 8Ħħ10Ħħ12Ħħ14Ħħ16Ħħ
Crash 12Ħħ14Ħħ16Ħħ18Ħħ20Ħħ
Ride 16Ħħ18Ħħ20Ħħ

ĦĦ
Hubei FOTMA Machinery Co       Copyright©2001

che.htm